Systematische Incidentanalyse met PRISMA

Incidenten zijn een kans om iets te leren en daarmee nieuwe incidenten te voorkomen. Binnen de medische wereld is PRISMA een bekende (en volgens Oxford betrouwbare) methode waarmee deze worden geanalyseerd. Onderstaand een voorbeeld van de visualisatie van een casus.

Binnen tech bedrijven kan deze methode ook nuttig zijn.

Een onderzoeksteam maakt aan de hand van beschikbare gegevens en interviews een chronologische reconstructie.

Het team legt in een oorzakenboom het logische verband vast tussen het incident en de basisoorzaken. De basisoorzaken kunnen direct fungeren om aanbevelingen tot verbetering te doen.

Geholpen door een classificatiemodel kunnen de resultaten van meerdere analyses gebruikt worden om patronen te ontdekken. Hiermee kunnen organisatiebreed verbeteringen worden onderbouwd.

Via deze link is een uitgebreide handleiding te vinden: https://www.zkn.nl/verbetermaatregelen-treffen.pdf